PT190313_D5A_8251

Tjenester

Vi tilpasser våre ulike tilbud til bedriften sine behov. Ønsker du å teste eller verifisere din forretningside kan du gjøre det i våre fasiliteter eller hos våre samarbeidspartnere. Testen kan være å optimalisere produktet eller å ta innovasjonsprosessen hele veien fra konsept til markedsintroduksjon.

Testene kan utføres i små-skala eller i fullskala i våre moderne testlaboratorier eller ta ideen direkte ut til våre operative testfasiliteter i felt.

Leveransen kan bestå av noen timer i møte, problemløsning i workshop, mindre tester eller i et lengre løp med utvikling av en prototype og påfølgende testing.

Utvikling av prototype

Vi hjelper deg videre med å utvikle en prototype for konseptet ditt. Dette kan være assistanse til å lage spesifikasjon eller produksjon av prototypen. Vi har et dyktig team og partnere vi kobler inn i prosjektet etter behov.

Testing i laboratorier

Vi tilbyr et utvalg av testfasiliteter i våre laboratorier sammen med våre samarbeidspartnere. Her kan en utføre småskala testing eller fullskalatesing avhengig av ditt behov. Vi følger deg også gjennom en prosess fra småskala til fullskala i ulike laboratorier om dette er et behov. Her kan du teste konsepter for energiproduksjon, energilagring, energidistribusjon og styring.

Testing i havrommet

Test dine komponenter eller løsninger i ekte omgivelser ute i havrommet – på eller under vann.

Testing på skip

Test dine komponenter eller løsninger om bord i operative fartøy.

Testing av smarte energisystemer

Vi tilbyr test av komponenter og systemer enten off-grid eller i smart-grid løsninger der en er koblet til strømnettet.

Innovasjon

Bli kjent med den nyeste teknologien innen produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi. Få kompetanse på de nye teknologiene for å raskt finne potensialet for din bedrift. Praktisk bruk og teoretisk opplæring i kombinasjon.

Vi har ‘state-of-the-art’ samhandlingsutstyr for arbeidsmøter for en god innovasjonsøkt. Her kan en møtes til kreativ ideskaping og problemløsning. Vi fasiliterer med gode verktøy og støtte i prosessen. Vi kan skreddersy en workshop som passer bedriftens behov. Vi har også studio tilgjengelig for videokonferanser og lignende.