PT191024__D5B3757

Fasiliteter

Vi tilbyr fasiliteter for alt fra småskala- til fullskalatesting i operative anlegg på land, om bord i skip, og ute i havrommet.

Fasiliteter

The Switch energitestsenter

The Switch, som er en del av Energy House, har tilgjengelig 1600 m2 med teknologi og infrastruktur til tøff testing av nye komponenter som skal brukes innen fornybar energi og maritim sektor.

Her kan bedrifter teste produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi, ved hjelp av utstyr som batterier, tavler, trafoer, frekvensomformere, motorer og generatorer.

Anlegget er tilrettelagt for ulike typer energitesting, inkludert fullskalatesting av brenselsceller, energikonventering og ny motorteknologi.

Energy House

I 2020 åpnet Sustainable Energy verdens første fullskala testsenter for nye og grønne energibærere.

Bygget har nye fasiliteter for testing av blant annet høyspentløsninger, batterisystemer og hybridsystemer. Testsenteret inneholder mulighet for å teste energiprodusenter for fremtidens energibærere, som ammoniakk, hydrogen, LNG, biogass og syntetiske drivstoff. Her kan små og store bedrifter leie plass og utstyr til å teste både enkeltkomponenter og komplette system, og få hjelp til å få produkter raskere ut i markedet.

Teknisk informasjon.

Clara Venture Labs

I energilaben har Clara Venture Labs testfasiliteter for ulike småskala gassløsninger, som hydrogen, oksygen, metan, nitrogen og karbondioksid.

Toppmoderne energilaboratorium ved Clara Venture Labs for blant annet brenselcelletesting. For mer informasjon se link here

HYNOR

HYNOR er IFEs testsenter for hydrogen på Kjeller. Her kan du teste ny kjerneteknologi for hydrogen, knyttet til for eksempel vannelektrolyse eller brenselceller.
Eksteriør av testbygning

IFE har i en årrekke hatt en ledende internasjonal infrastruktur og anlegg innen energiforskning og utvikling. HYNOR er sentral i IFEs hydrogenforskning med laboratorier for produksjon av blå og grønn hydrogen, lagring av flytende hydrogen og testanlegg for bruk av PEM brenselceller.

Westcons batteri- og hydrogenlab

I 2020 åpnet Westcon Power & Automation Norges tredje hybridlaboratorium.

Anlegget gir muligheter for testing av neste generasjons hydrogen- og hybridsystemer for fremtidige marine- og mobilitetsprosjekter, og er blant annet utstyrt med en fullt integrert testbenk for energisystemer – inkludert batterier, drivstoffceller, frekvensomformere, tavlesystem og energistyringssystem.

Marine Energy Test Centre (Metcentre)

Metcentre tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester som kreves for testing av offshore vindkraft.

Innovative energiselskaper flokker til Karmøy for å teste løsningene sine, der Metcentre tilbyr tjenester og infrastruktur for testing av offshore vindkraft. Den flytende havvindmøllen «UNITECH Zefyros by Hywind Technology», tidligere «Hywind Demo», er hovedtestfasiliteten. Metcentre kan også tilby sjøarealer og en sparbøye for utprøvning av andre konsepter innen vind-, sol-, bølgeenergi. Sparbøyen ble blant annet benyttet av Makani-prosjektet til Google, da de testet sin banebrytende vinddrage.

 

INFRASTRUKTUR

– 12 km sjøkabel lagt på 200 meters dybde

– Koblet til 22 kV strømforsyning på land

 

KONSESJONER

– Dypt vann: 200 meters dyp, 10 km fra land. 2 konsesjoner

– Grunt vann: 20-40 meters dybde, 1 km fra land. 6 konsesjoner.

 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

– Base med kai, lager og prosjektkontorer

– Mekanisk arbeid i stål og aluminium

– Båttransport

– Drifts- og vedlikeholdstjenester

 

METOCEAN

Tilbyr meteorologiske og oseanografiske data, både historiske og prognoser.

Den flytende havvindmøllen Zefyros

I tilknytning til Metcentre testområde ved Karmøy, finner du den flytende havvindturbinen Zefyros (tidligere Hywind Demo) som eies av tilbyr Unitech. På havvindturbinen er det mulig å teste komponenter og systemer relevante for flytende havvindkonsepter. Eksempler er Scada-systemer, sensorikk, tilkomstsystemer, ankring/mooring og mye mer. Vindturbinen er tilknyttet strømnettet på land via en kabel. Zefyros har bygd inn mulighet for å knytte andre energiprodusenter til denne kabelen, slik at en unngår dyre tilleggskostnader i prosjektet. Sånne prosjekter kan være for testing av energisystemer med blant annet solceller, mikrovindturbiner, bølgekraftverk og undervannsbatteri.

Unitechs subsea testgrop

På Stord har Unitech tilgjengelig en dyp testgrop for dypvannstesting av blant annet kabler, kontakter, trådløs lading og undervannskommunikasjon.

Hall of flames

I Haugesund har Høgskulen på Vestlandet (HVL) brannlaboratoriet «Hall of flames», med muligheter for fullskalatesting av brannsikkerheten til og utslippene fra elkraftkomponenter.

MarinLab

MarinLab er tankbassenget til Høgskulen på Vestlandets campus i Bergen – et toppmoderne laboratorium for undervisning, studentprosjekter og forskning i samarbeid med industrien.

MarinLab blir hovedsakelig brukt til å teste stabiliteten på fartøy og målinger av motstand i vann. De siste årene har laboratoriet i økende grad også blitt brukt til bevegelsestesting. Ved hjelp av kamera blir flytende gjenstander, som fartøy og installasjoner for fornybar energi, testet. I tillegg kan den nye slepevognen brukes til å utføre motstandstesting på tidevannsturbiner, undervannsfarkoster og tunge (asymmetriske) strukturer som oppdrettsanlegg og nedsenkbare plattformstrukturer.

MarinLab i korte trekk:

– Tankbassenget har et tverrsnitt på 50 x 3 x 2,2 m.

– Laboratoriet er utstyrt med en fullautomatisert bølgemaskin frå Edinburgh Design og en slepevogn med maksfart på 5 m/s.

– Passende modellskala er typisk 1:50 eller 1:100.

Utsira levende testsenter

Med Haugaland Kraft i spissen, samarbeider en rekke partnere om å utvikle et nytt, smart og autonomt energisystem som gjør øysamfunnet Utsira utenfor Haugesund utslippsfritt.

Målet er å øke kraften og overføringskapasiteten, forbedre beredskap og energieffektivitet, og øke selvforsyningen av elektrisitet i øysamfunnet gjennom pilotprosjekter som blant annet omfatter smart energistyring, mikronett og energifleksibilitet. Dette levende testsenteret gir Sustainable Energys kunder en unik mulighet til å teste nye energikilder og kontrollsystemer for svake nettverk som del av et større kraftforsyningssystem i et reelt miljø. Utsira er også en ypperlig testplattform for nye løsninger for smarte samfunn.

Offshorefartøy

Offshorerederiet Solstad har gjort tilgjengelig flere skip for testing av enkeltkomponenter eller komplette systemer til sjøs.

Ferger og hurtigbåter

Norled er villige til å stille ferger og hurtigbåter til disposisjon for testing av både komponenter og større systemer.

Olje- og LNG-tankere

Har du komponenter eller systemer du skulle ha testet om bord i et større tankskip, har vår partner Knutsen OAS flere skip tilgjengelig for ditt prosjekt.

Passasjerskip

Skoleskipet M/S «Gann», det tidligere hurtigruteskipet M/S «Narvik», tilbyr ypperlige testfasiliteter for deg som trenger å prøve ut komponenter eller et system om bord i et passasjerskip.

Egersund Energy Hub

Det 8.400 m2 store energi- og innovasjonssenteret i Egersund skal være en ledende praksis- og samhandlingsarena for utdanning, sertifisering, gründerskap, næringsutvikling, innovasjon, samskaping, forskning og utvikling innen havvind.

Matres test- og treningssenter

Matres spesialbygde stasjon for testing av selskapets produktspekter er et veldig moderne anlegg med topp utstyr og velkvalifiserte operatører, og tilbyr fasiliteter andre kan bruke i utviklingsarbeid , kalibrering eller ytelsestesting produkter.

Tekniske spesifikasjoner

  • 100 m2
  • Krankapasitet opptil 10 t
  • Helautomatisk flyt- og trykkjustering
  • 000 liter pr min vannkapasitet, i sløyfe
  • Trykk opp til 13 bar
  • Spesifikk programvare kan lages på forespørsel

www.matre.no

Sintef Oceans energi- og maskinerilaboratorium

Energi- og maskinerilaboratoriet er blant de best utstyrte, uavhengige motorlaboratoriene i Skandinavia – bestående av velutviklede anlegg med høyt spesialisert eksperimentutstyr, instrumenterings- og datainnsamlingssystemer, og en erfaren stab.

Katapult-node i Telemark

Katapult-node Telemark med sine partnere, ledende bedrifter og institutter, gir vi din bedrift tilgang til topp kompetanse og testfasiliteter, som er avgjørende for nødvendig omstilling og det grønne skiftet.