PT190313_D5A_8251

Kompetansepartnere

Sustainable Energy formidler kunnskap i alle ledd av en innovasjonsprosess, heilt fra ideutvikling til prototyping, testing og markedsintroduksjon. Vi kobler deg til kompetanse fra egne rekker, fasilitetseiere og andre teknologibedrifter, samt ledende norske forskningsmiljø og næringsklynger.

Kompetansepartnere

Alltec Services AS

Alltec Smart Energy Services leverer effektive høykvalitetstjenester og prosjektgjennomføring innen fornybar energi, hav, havbruk og ulike industrisektorer for det lokale, regionale og globale markedet.

Alltec Smart Energy Services leverer effektive høykvalitetstjenester og prosjektgjennomføring innen fornybar energi, hav, havbruk og ulike industrisektorer for det lokale, regionale og globale markedet.

www.alltecservices.no

ARENA Norwegian Offshore Wind Cluster

Næringsklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster skal være den sterkeste forsyningskjeden for flytende havvind over hele verden.

Med utgangspunkt i Norges eneste testsenter for fullskala flytende vindturbiner, satses det på økt kunnskap, økt innovasjon for å øke konkurransekraften i det internasjonale markedet.

offshore-wind.no

Axess AS

Axess jobber med de ledende aktørene i et bredt spekter av industrisektorer over hele verden – olje og energi, FPSO, offshore boring, SURF og fornybar industri. Med nærmere 280 ansatte globalt, hvorav cirka 130 er profesjonelle ingeniører, har Axess bygget langsiktige partnerskap og har jobbet med mer enn 500 partnere globalt.

CFD Marine AS

CFD Marine AS spesialiserer seg på CFD-analyse og simulering for marin sektor. Selskapet har siden 2008 vært ekspert på virtuell testing av livbåtdesign under ekstreme forhold, men tjenestespekteret omfatter også andre flytende og faste marine strukturer som skipsstrukturer, ulike typer bøyer og plattformer, havbaserte vindturbiner, tidevannskraft og havbruksanlegg.

DeepOcean AS

DeepOcean er den ledende og globalt anerkjente leverandøren av subsea-tjenester.

Selskapet leverer verdi til fire subsea-markeder: Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, undersjøisk konstruksjon, samt kabellegging og havbunnsintervensjon. DeepOcean opererer en omfattende flåte av toppmoderne fartøy med over 50 ROV-er og 12 undersjøiske intervensjonsverktøy.

deepoceangroup.com

Energy Innovation AS

Egersund Energy Hub er et senter for selskap og organisasjoner som jobber med fornybar energi, miljøteknologi og tilknyttet virksomhet.

Senteret vil bestå av virksomheter som utfører drift, vedlikehold og kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet innen vindkraft, og vil huse energioperatørutdanningen i Dalane. Senteret skal videre legges til rette for et tett samarbeid med aktører innen forskning, utvikling og innovasjon.

energyinnovation.no

Future Energy Solutions AS

Future Energy Solutions er en teknologi- og tjenesteleverandør som tilbyr grønne løsninger til maritim industri og industri.

Selskapet hjelper kundene med å utvikle og implementere prosjekter som forbedrer effektiviteten i driften og reduserer utslippene.

futureenergysolutions.no

Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft gir kraft til en sterk og attraktiv region, gjennom produksjon, overføring og omsetning av elektrisitet, samt utbygging og drift av fibernettverk.

Haugaland Kraft gir kraft til en sterk og attraktiv region, gjennom produksjon, overføring og omsetning av elektrisitet, samt utbygging og drift av fibernettverk.

hkraft.no

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Høgskulen på Vestlandet er en av de største utdanningsinstitusjonene i landet, med rundt 17.000 studenter.

HVL har sterke og innovative fagmiljøer innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og maritime utdanninger, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitenskap, og økonomi og ledelse.

hvl.no

Institutt for energiteknikk (IFE)

Siden 1948 år IFE vært internasjonalt ledende innen forskning på energi, og har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer.

Knutsen OAS Shipping

Med en flåte på rundt 50 skip, er haugesundsrederiet Knutsen Group den nest største operatøren av skytteltankere i verden og en stor operatør av LNG-tankere.

Med en flåte på rundt 50 skip, er haugesundsrederiet Knutsen Group den nest største operatøren av skytteltankere i verden og en stor operatør av LNG-tankere.

knutsenoas.com

Matre Maskin AS

Matre er en anerkjent leverandør av produkter, systemer og tjenester for global offshore- og maritim industri, med fokus på brannslokkingsløsninger som sikrer mennesker og materielle verdier. Selskapet er blant annet en stor aktør innen dekksintegrerte brannslokkingssystemer (DIFFS), skumfordelere og spesialiserte branndyser

NCE Maritime CleanTech

Næringsklyngen NCE Maritime CleanTech representerer et av verdens mest komplette maritime kommersielle knutepunkter, og bruker norsk maritim kompetanse, bygget opp over generasjoner, som et springbrett for utvikling av nye energieffektive og miljøvennlige teknologier.

Næringsklyngen NCE Maritime CleanTech representerer et av verdens mest komplette maritime kommersielle knutepunkter, og bruker norsk maritim kompetanse, bygget opp over generasjoner, som et springbrett for utvikling av nye energieffektive og miljøvennlige teknologier.

maritimecleantech.no

NORCE Norwegian Research Centre

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer.

Med miljøer i ti norske byer leverer NORCE forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Instituttets løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Norled AS

Norled AS er et av landets største ferge- og hurtigbåtrederier.

Selskapet har 80 fartøy, og driver ferge- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden.

norled.no

Norwegian Marine & Energy Complex (NMEC)

Næringsklyngen Norwegian Marine & Energy Complex bistår medlemsbedriftene med å synliggjøre kva disse samlet sett kan levere av produkter og tjenester, legge til rette for samarbeid i konkrete utviklingsprosjekter, og legge til rette for framtidsrettede arbeidsplasser i en svært aktiv og levende industriklynge i vekst.

Næringsklyngen Norwegian Marine & Energy Complex bistår medlemsbedriftene med å synliggjøre kva disse samlet sett kan levere av produkter og tjenester, legge til rette for samarbeid i konkrete utviklingsprosjekter, og legge til rette for framtidsrettede arbeidsplasser i en svært aktiv og levende industriklynge i vekst.

Prototech AS

Prototech, et NORCE-selskap, er leverandør av tekniske løsninger, prototype- og produktutvikling, produksjon og testtjenester som dekker bruksområder fra verdensrommet til havbunnen.

Prototech, et NORCE-selskap, er leverandør av tekniske løsninger, prototype- og produktutvikling, produksjon og testtjenester som dekker bruksområder fra verdensrommet til havbunnen.

prototech.no

SINTEF Ocean

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri.

Transport, mat- og energiproduksjon er ryggraden for havbaserte industrier og kjerneområder for SINTEF Ocean. I tillegg fokuserer de på miljøteknologi, og har et av verdens fremste miljøer innen marin miljøteknologi.

Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole, som består av MS «Gann» og et skoleanlegg på land.

Skolen utdanner årlig 135 elever innen VG1 Teknikk og Industriell Produksjon, VG1 Elektrofag VG2 maritime fag. Alle elever bor om bord i skipet og er med på seilinger i inn- og utland.

Solstad Offshore ASA

Solstad Offshore er et globalt selskap med mer enn 50 års erfaring innen ulike shippingsegmenter.

Solstad er i dag den ledende leverandøren av spesialisert offshoretonnasje til energiindustrien.

The Switch Marine Drives Norway AS

The Switch fokuserer på å elektrifisere verden med optimal effektivitet gjennom innovative elektriske drivlinjeprodukter og -løsninger.

Selskapet har i dag over 16 GW med miljøteknologi i megawatt-klassen levert til ledende energipionerer over hele verden.

theswitch.com

Unitech Energy Group AS

Unitech har i mer enn 30 år hjulpet olje- og gassindustrien med å forbedre sikkerheten, påliteligheten og effektiviteten til subsea intervensjons- og distribusjonssystemer.

Selskapet har i dag bransjens mest omfattende portefølje av subsea koblingssystemer, inkludert styrekabler og forgreninger, og satser nå også stort innen fornybare energisystemer.

unitechenergy.com

Universitetet i Bergen (UiB)

UiB er Norges største marine universitet, og utfører verdensledende forskning på klimaendringene og fornybare energiformer.

UiB satser særlig på områdene globale samfunnsutfordringer, marin forskning, klima- og energiomstilling.

uib.no

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS)

Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som videreutvikles i fellesskap.

Selskapets forretningsutviklere og rådgivere bidrar med rådgivning, koblinger mot ulike miljøer, kompetansedeling og prosjektgjennomføring.

visinnovasjon.no

Westcon Olvondo AS

Westcon Olvondo viderefører en 110 år lang historie med industriell produksjon på Rubbestadneset, og tilbyr komplette mekaniske fabrikasjonsløsninger for maritim, olje og gass, forskning og fornybar industri.

Selskapet håndterer alt fra enkelttjenester og nøkkelferdige komponenter til komplette prosjektsammenstillinger, og leveransene kan inkludere prosjektledelse, engineering, innkjøp, maskinering, sveising, rørbøying, sammenstilling og testing.

www.westcon.no/selskap/olvondo

Westcon Power and Automation AS

Westcon Power & Automation utvikler innovative produkter og systemer innenfor elektro og automatisering til akvakultur, industri, offshore og det marine markedet.

Westcon Power & Automation AS fokuserer i høy grad på miljøteknologi og energieffektivisering i alle segmenter, og er i dag en av de ledende aktørene i verden på systemintegrasjon og elektriske fremdriftsløsninger. Selskapet ble grunnlagt i Norge i 1988, og er i dag 100 % eid av Westcon Group AS. Med over 30 års erfaring har familieeide Westcon Group posisjonert seg som en av de ledende totalleverandørene av trygge, effektive og innovative løsninger, tjenester og produkter innen offshore, energi og maritim industri.

westcon.no