bg_bilde

Gjør veien fra ide til marked kortere

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapultsentrene gjør det enkle re for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapultsentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Du kan lese mer om ordningen her.