Vindmølle og offshoreship til havs

Pionerprosjekt innen havvind produserer nå strøm i Norge

Vindmølle og offshoreship til havs
Publisert: desember 2, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

TetraSpar Demonstrator er verdens første flytende havvindmølle i sitt slag. Nå er nyvinningen koplet på strømnettet i Norge.

I juli ble turbinen slept fra Danmark til testarenaen METCenter utenfor Karmøy.

– Dette er en milepæl for innovasjon innen flytende havvind. Vi er stolte av at eierne her velger videre testing og utvikling i Norge, og vi er glade for at TetraSpar Demo nå er operativ, sier Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind Cluster og METCenter.

TetraSpar Demonstrator eies av Shell, TEPCO RP, RWE og Stiesdal. Denne uken ble den koplet til nettet og vindturbinen produserer fornybar energi. Det betyr at de to turbinene utenfor Karmøy til sammen leverer strøm tilsvarende forbruket til 1300 husstander – hvert år!

Rundt 30 norske leverandører har vært involvert i prosjektet, og nærmere 60 aktører totalt har bidratt til oppkoplingen. Kabelen som kopler turbinen til nettet er norskutviklet av selskapet Unitech. De drifter også den første flytende havvindturbinen Zefyros på MetCEnter, og senteret skal utvide testkapasiteten sin med fem nye prosjekter.

Sustainable Energy katapultsenter sikret finansieringen da Zefyros i sommer ble bygget om til å fungere som et koblingspunkt for TetraSpar, de kommende vindmøllene og strømnettet. Katapulstenteret gir nå små og store bedrifter muligheten til å teste ny teknologi på Zefyros, i operasjonelle og realistiske omgivelser, mens vindturbinene produserer strøm til land.

Skalerer opp
Oppkoplingen av TetraSpar Demonstrator er første viktige steg mot en kommersialisering og oppskalering av ny flytende havvindteknologi. Konseptet skal få ned kostnadene, være enklere å bygge, frakte og installere.

– Først og fremst er vi glade for å ha fullført alle faser av prosjektet uten noen vesentlige sikkerhetshendelser, selv om vi har levert et svært innovativt prosjekt. Her er det mange elementer som er første i sitt slag i verden, sier styreleder i TetraSpar Demonstrator Henrik Stiesdal.

Ifølge selskapet har TetraSpar Demonstrator verdens første flytende fundament som er fullt ut industrialisert. Det betyr i praksis at den enkelt kan settes i produksjon.

Stiesdal mener samarbeidet i prosjektet har vært avgjørende for suksessen.

– Den solide erfaringen til våre partnere har vært uvurderlig i denne forbindelse. Alt tyder på at vårt hovedmål, å akselerere industrialiseringen av flytende havvind, faktisk kan nås, ikke bare på prototypenivå, men i stor skala, sier Stiesdal.

les også