susen

Skal akselerere omstillingen av skipsfarten

Publisert: mars 20, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Sustainable Energy og DNV´s Grønt Skipsfartsprogram skal samarbeide for å gjøre skipsfarten grønnere.

Katapultsenteret Sustainable Energy og Grønt Skipsfartsprogram har samme målsetting: Å bidra til raskere grønn omstilling i maritim næring. Ved å samarbeide tettere kan begge gjøre en bedre jobb enn hver for seg. I tillegg kan veien til målet bli kortere og kanskje også enklere å oppnå. 

Katapultsenteret og Grønt Skipsfartsprogram representerer hver for seg ledende miljøer med felles målsetting for det grønne skiftet i maritime næringer. Samtidig er de komplementære og utfyller hverandres kompetanse, nettverk og ressurser.

Begge skal bidra til at Norge og norsk maritim næring leder an og videreutvikler verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. En formell samarbeidskontrakt mellom de to – Katapultsenteret Sustainable Energy og Grønt Skipsfartsprogram er nå signert.

Utstillingsvindu

Norsk Skipsfart er i ferd med å bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester. Intensjonene med samarbeidsavtalen som nå er inngått er å styrke denne posisjonen og videreutvikle mulighetene.

Katapultsenteret har tilgjengelig full skala test infrastruktur for å demonstrere teknologi i forbindelse med energiomstillingen i maritim næring. Denne infrastrukturen vil GSPs partnere nå kunne nyttiggjøre seg, samt samarbeide i virkemiddelprosjekter mot EU.

Samarbeidet vil også i tillegg til testinfrastruktur, gi gjensidig tilgang til kompetanse og nettverk fra begge og for begge.

De to skal også gjensidig spre kunnskap om muligheter og resultater, og på den måten kunne bidra til raskere grønn omstilling i maritim næring.

 

Om Sustainable Energy

  • Sustainable Energy er en pådriver for det grønne skiftet og overgangen til mer klima- og miljøvennlige energikilder.
  • Senteret hjelper bedrifter med å utvikle og teste bærekraftige løsninger for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi – fra utvikling og testing til ferdige produkt for eksempelvis skip.
  • Sustainable Energy ble etablert i 2018 som et av fem norske katapultsentre.

 

Om Grønt Skipsfartsprogram

  • Grønt Skipsfartsprogram (GSP) er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører.
  • Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.
  • GSP ble opprettet i 2015. Mer enn 100 – private bedrifter, organisasjoner og statlige observatører – er partnere. Siden oppstart er i alt 53 grønne pilotprosjekter initiert. 18 av disse er realisert eller under realisering.  
les også