2003_Prototech_meeting-7de63c38

Storskala testing av brenselceller med ulike typer drivstoff

Sustainable Energy sitt testsenter på Stord blir sentralt når Prototech skal teste en høytemperaturs brenselcelle drevet av grønn ammoniakk i det banebrytende prosjektet ShipFC.
Publisert: mars 30, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Målet med prosjektet, som er støttet gjennom EUs Horisont 2020-program, er å utvikle et nullutslippsløsning for skipsfarten.

– Småskalatesting skal skje i vårt eget laboratorium i første omgang. Storskala, og nesten fullskalatesting, vil skje hos Sustainable Energy-katapulten på Stord. Dette er en kritisk faktor i utviklingen av teknologien, sier daglig leder i Prototech, Bernt Skeie.

Testsenteret på Stord drives av Yaskawa Environmental Energy – The Switch og tilbyr infrastruktur for testing av elektriske komponenter knyttet til fornybar energi og maritim næring.

– Det viktigste for oss med storskala testing er å se at alt fungerer i sum, sier Skeie.

Med utstyr og kompetanse slik det testsenteret på Stord har, vil norske teknologibedrifter fra hele landet kunne gjøre veien fra idé til marked kortere og billigere.

– Når vi tester teknologi i denne skalaen handler det om å bli kvitt energien som blir produsert og om å ha trygg og god tilgang på de ulike drivstoffene man ønsker å teste. På testsenteret kan en variere drivstoff, men samtidig ha en fast infrastruktur og profesjonelle operatører, sier Prototech-sjefen.

Prototech har spesialisert seg på å produsere teknologi til de mest utilgjengelige stedene. Den kommersielle virksomheten til forskningsinstitusjonen NORCE er viden kjent for sin innsats innen romfart. Men nå seiler havrommet opp som et annet viktig satsingsområde.

Innen 2023 skal en høytemperaturs brenselcelle drevet av grønn ammoniakk være ferdig testet og klar til å tas i bruk i ShipFC-prosjektet. Det er Eidesvik-fartøyet Viking Energy som skal bli utrustet med denne nullutslippsteknologien. Det må tas lange skritt med tanke på teknologiutvikling på denne relativt korte tiden.

– Vi er vant til romfart, og er det en ting du ikke må miste der, så er det flighten din. Vi skal gjøre alt vi kan for å komme i mål, smiler Skeie.

Se hele filmen nedenfor!

les også