susen-850a50f4

Tilbyr testing i verdensledende motor-lab

En avtale mellom Sustainable Energy Norsk Katapultsenter og Sintef Ocean gir katapult-kunder muligheten til å utføre motortester i Trondheim.
Publisert: oktober 23, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

– Sustainable Energy har fra før av tilgang på flere hybridsystemer opp til fullskala skipssystem. Men til nå har vi manglet teknologi og tilgang til testanlegg der våre kunder kan utføre tester knyttet til forbrenning og motorteknologi. Dette vil komplimentere tilbudet vårt på en veldig bra måte, sier Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy Norsk Katapultsenter.

Katapultordningen er et investeringssenter som investerer i testinfrastruktur. I Trondheim oppgraderer Sustainable Energy motorlaben med én million kroner, mot at Sintef Ocean setter av plass og gjør anlegget tilgjengelig til samarbeidspartnere de neste årene.

– Motorlaben til Sintef Ocean i Trondheim er verdensledende. Dette samarbeidet har jeg virkelig tro på, fortsetter Wågen.

– Spennende
Også i Trondheim er de fornøyde med avtalen som nå er i boks.

– Vi synes dette er veldig bra. Dette blir spennende på mange måter. For det første får vi en fantastisk mulighet til å investere i utstyr. Dette er også en gyllen mulighet til å komme tettere på en kundegruppe vi vanligvis ikke har så mye kontakt med: Gründere og småbedrifter, sier forskningsleder Anders Valland ved Sintef Ocean.

Å komme i kontakt med gründere er et strategisk mål Sintef Ocean har satt seg. Valland tror også bedriftene som kommer til motor-laben får mye ut av det ferske samarbeidet med Sustainable Energy Norsk Katapultsenter.

– Vi kan tilby et unikt kunnskapsmiljø og utstyr som er velegnet for formålet – nemlig å teste motorteknologi. Jeg håper mange oppdager denne muligheten og benytter seg av den, sier Valland.

Sustainable Energy Norsk Katapultsenter dekker ulike ferdigstillingsnivå, frå utvikling og testing av prototyper i laboratorieomgivelser til ferdige produkt som trenger testing i operative anlegg på land, på skip og til sjøs.

Disse testanleggene samarbeider vi med:

På land:

 • The Switch energitestsenter: 1.600 m2 tilgjengeleg for alle typer energitesting og treningsformål, inkludert fullskalatesting av brenselceller, energikonventering og motorer.
 • Unitech prototypesenter: Prototypefabrikk og testing av nye energisystemer.
 • Haugaland Kraft, Utsira Living Lab: Testområde for nye energikilder og kontrollsystemer i svake nettverk i reelle omgivelser.
 • HVL – Hall of Flames: Fullskalatesting av brannsikkerhet til elkraftkomponenter og utslipp.
 • HVL – Tankbasseng: Simulering og testing i havmiljø.
 • IFE: Testing i hydrogenlab og batterilab
 • Prototech: Energilab
 • Westcon: Hydrogen- og batterilab
 • Sintef Ocean: Motorlab, Trondheim.

På skip:

 • Offshorefartøy; Solstad Offshore – forsyningsskip.
 • Ferger; Norleds hurtigbåter og ferger
 • Tankskip; Knutsen OAS Shipping – LNG og oljetankere
 • Passasjerskip; Skoleskipet «Gann».

 Til sjøs:

 • MET-senter: Testområde for havvind og andre havbaserte installasjoner.
 • Unitech floating Solar & Energy: Testområde for energisystem som solcellepanel, lagring, mikrovind og subsea energi ned til 300 m dybde.
les også