Vi løfter fram nye og bærekraftige energiløsninger

Vi løfter fram nye og bærekraftige energiløsninger

Tjenester

Katapultsenteret Sustainable Energy hjelper din virksomhet med å utvikle og teste bærekraftige produkter og systemer for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

Fasiliteter og kompetanse

Vi har utstyret, fasilitetene og kompetansen på maritime og desentraliserte energisystemer – enten du utvikler små enkeltkomponenter eller større systemløsninger.

Støtte

Sustainable Energy hjelper deg også med å søke om tilskudd til innovasjonsarbeid fra offentlige støtteordninger.

Sammen akselererer vi innovasjonsprosessen

Samarbeidspartnere