Vi løfter fram nye og bærekraftige energiløsninger

Vi løfter fram nye og bærekraftige energiløsninger

Tjenester

Katapultsenteret Sustainable Energy hjelper din virksomhet med å utvikle og teste bærekraftige produkter og systemer for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

Fasiliteter og kompetanse

Vi har utstyret, fasilitetene og kompetansen på maritime og desentraliserte energisystemer – enten du utvikler små enkeltkomponenter eller større systemløsninger.

Støtte

Sustainable Energy hjelper deg også med å søke om tilskudd til innovasjonsarbeid fra offentlige støtteordninger.

Sammen akselererer vi innovasjonsprosessen

|

Katapult-senteret Sustainable Energy med partnere investerer 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Senteret skal bidra til å sikre Norges posisjon som ledende innenfor grønn skipsfart.

|

Statsminister Erna Solberg står for lanseringen av verdens første testsenter for nye grønne energibærere for havnæringene.

|

Med åpningen av Egersund Energy Hub er Sustainable Energy katapultsenter rustet for økt satsning på vindkraft.