Unknown-3 kopi

Ny rapport: Slik kan Norge lykkes med grønt industriløft

Publisert: juni 22, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fikk overlevert rapporten under Kongsberg Agenda. Den slår fast at det må investeres 2,5 milliarder kroner for å lykkes med grønt industriløft. Industrien er klar til å ta halvparten av regningen dersom regjeringen blir med på spleiselaget.

Sustainable Energy katapultsenter og Norsk katapult har utarbeidet rapporten som ble offentliggjort under Norges viktigste teknologiarena, Kongsberg Agenda, torsdag.

– Katapultordningen skal være et felles løft mellom stat og industri som skal legge til rette for en effektiv teknologiutvikling. Denne teknologiutviklingen er viktig om vi skal nå klimamålene vi har satt oss. Hele 90% av all innovasjon skjer i bedriftene, katapultordningen er risikoavlastende ved å tilby testfasiliteter og ekspertise i utviklingsløpet. Desverre er ordningen kraftig underfinansiert, sier Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy katapultsenter.

Regjeringen har i sitt veikart for grønt industriløft staket ut en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Rapporten Sustainable Energy katapultsenter og Norsk katapult har uttarbeidet, slår fast at regjeringen må investere 2,5 milliarder kroner, over tre år, for å lykkes med sine ambisjoner. Industrien er klar til å ta halvparten av denne regningen, dersom regjeringen blir med på spleiselaget.

Sustainable Energy dekker allerede de viktigste industriområdene i Norge. Målet er å hjelpe bedrifter med å utvikle og teste bærekraftige løsninger for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi – helt fra utvikling og testing av prototype i laboratorieomgivelser til ferdige produkt som trenger testing i operative anlegg på land, på skip og i havrommet. Noder er etablert på Kongsberg, Porsgrunn/Grenland og Mo i Rana/Helgeland.

– Det kreves en betydelig investering i fremtidig testinfrastruktur om vi skal nå framtidige klimamål. I rapporten har vi funnet frem til seks fyrtårninvesteringer som vil akselerere den grønne omstillingen i Norge. Gjennomfører vi disse kan vi ta en global lederposisjon. Men det haster. Landene rundt oss venter ikke. Det er nå vi har muligheten, sier Wågen.

LES RAPPORTEN HER!

les også