Kjersti Wergeland Krakhella - Fuel Cell Operator and Fuel Cell System Model Responsible, and Jarle Farnes - FreeCO2ast Project Manager. Both from Clara Venture Labs.

Ny milepæl: Tester utslippsfri teknologi med lokalprodusert hydrogen

Publisert: oktober 19, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Da Clara Venture Labs testet prosjektet FreeCo2ast´s brenselcelleteknologi i Energy House, var det med grønt hydrogen produsert i nabobygget på Stord.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Stord Hydrogen produserer grønt i testsenteret vårt – og nå har Clara Venture Labs, som første kunde, tatt i bruk hydrogenet som drivstoff i sine tester. Overskuddsenergien fra testene går tilbake til hydrogenproduksjonen. Dette er bærekraftig sirkulær økonomi «in action», sier Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy.

Clara Venture Labs har utført en rekke tester på en brenselcelle med en effekt på 200 kW. PEM-modulen inngår i et fremdriftssystem for skip som HAV Hydrogen sikter mot å kommersialisere. Testene har pågått i en måned, og Stord Hydrogen har levert inntil 50 kilo hydrogen hver dag.

 

Utslippsfritt langs kysten

– Det er helt avgjørende for oss å ha ett sted å teste våre løsninger i full skala, og i reelle omgivelser. Energy House har blitt ett globalt testsenter for fremtidens drivstoff – ett skip på land, og gir oss dermed en unik mulighet for testing av maritime løsninger, sier Michelle Williams, CEO i Clara Venture Labs.

Testene er et viktig ledd i Pilot E-prosjektet FreeCO2ast. Clara Venture Labs, HAV Hydrogen, Norwegian Electric Systems og Sintef har fått støtte fra Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge til å utvikle et fremdriftssystem stort nok til å muliggjøre utslippsfri drift for Havila Kystruten.

– At det er fremtidens utslippsfrie teknologier til skipsfarten som blir testet gjør det hele både større og viktigere, sier Willie Wågen.

 

Lokalt hydrogen

Stord Hydrogen startet produksjonen av hydrogen på Stord 31. mai i år. På ett år kan det skalerbare anlegget produsere hele 140 tonn grønt hydrogen – både til sluttkunder og til kunder av testsenteret Energy House.

Alltec Services, Sustainable Energy katapultsenter, Stord Hydrogen, Alma Clean Power, Future Energy Solutions og The Switch er partnerne bak Energy House.

 

les også