Willie Wågen

Sustainable Energy utvider katapulttilbudet med distriktsnoder

Publisert: november 18, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nye katapultnoder på Herøya, Kongsberg og Mo i Rana skal gjøre det enklere for norske energibedrifter å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger.

– Når det nå kommer noder på tre av norges fremste industrihuber og vi knytter disse ekspertmiljøene sammen, bygger vi et uslåelig landslag innen utviklingen av bærekraftig energi, sier Willie Wågen, adm.dir. i katapultsenteret Sustainable Energy.

De tre katapultnodene Powered by Telemark (Herøya), Kongsbergklyngen og Kunnskapsparken Helgeland (Mo i Rana) er blant åtte nye pilotprosjekt for etablering av testfasiliteter i distriktene som til sammen vil få mer enn 47 millioner kroner over statsbudsjettet gjennom Siva – Selskapet for energivekst.

Vil utfylle hverandre

Herøya, Kongsberg og Mo i Rana er viktige knutepunkt for energiindustrien, og vil bli knyttet opp mot Sustainable Energy, som er det nasjonale katapultsenteret innen bærekraftig energi.

– Styrken i dette er at alle de tre nodene har spisskompetanse på sine områder. De vil utfylle hverandre og gjøre det lettere å få nye konsept ut på markedet, sier Wågen.

Testkapasitet i distriktene

Han forteller at Sustainable Energy, som har base på Stord på Vestlandet, har jobbet i to år for å få på plass nodene, som sikrer testdekning for store deler av landet.

– Dette blir kjempespennende. Med denne utvidelsen sørger vi for å tilby nære testfasiliteter til 90 prosent av energibedriftene her til lands. Det vil være en viktig katalysator for det grønne skiftet i energisektoren, så her er det viktig at myndighetene følger opp med bevilgningene som trengst, sier Wågen.

Pilotprosjektene har tidsbegrenset varighet, og skal evalueres både underveis og ved prosjektslutt.  De skal også brukes til opparbeidelse av et nytt, erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag for hvordan en permanent, nasjonal node-struktur kan utvikles knyttet til ordningen Norsk katapult.

 

Bakgrunn:

I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 40 millioner kroner til testfasiliteter i distriktene. Formålet er å gi bedrifter over hele landet lettere tilgang til testfasiliteter og industrikompetanse, for på den måten å bidra til økt omstilling og et mer bærekraftig norsk næringsliv.

Høsten 2022 ble det utlyst pilotprosjekter for etablering av noder under ordningen Norsk katapult, med søknadsfrist 25. september.

Pilotprosjektet etableres under ordningen Norsk katapult. Dette er en satsing for å bidra til raskere omstilling og mer industriell produksjon i Norge, og forvaltes av Siva på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Bakgrunnen for pilotprosjektene med testfasiliteter i distriktene, er å gi norske bedrifter lettere tilgang til testfasiliteter og industrikompetanse, og gjennom dette sikre mer bærekraftig omstilling av norsk næringsliv. De såkalte nodene knyttes tett til en eksisterende struktur av fem katapult-senter under ordningen Norsk katapult, og skal bidra til å forsterke og videreutvikle ordningen.  KILDE: SIVA

les også