Kvinne og mann med diplom

 Nytt konsept gir unike muligheter 

Kvinne og mann med diplom
Publisert: mai 4, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Katapultsenteret Sustainable Energy har fått midler fra Agenda Vestland til å utvikle og drifte et nytt konsept, som skal gi små og mellomstore bedrifter sjansen til å hevde seg i det grønne kappløpet. 

Sustainable Energy tilbyr i dag testfasiliteter for nye, bærekraftige energiløsninger til norske bedrifter Når store bedrifter tester nye produkt på katapultsenteret oppstår gjerne problem som må løses. Disse «problemene» kan bli nye forretningsmuligheter for små og mellomstore bedrifter. Testingen avdekker ofte muligheter og behov for nye eller bedre produkt. 

– Nå skal små og mellomstore bedrifter, som kan være aktuelle for å utvikle disse spin-off-produktene, få konseptene servert på gullfat fra Sustainable Energy, sier daglig leder i Sustainable Energy, Willie Wågen. 

– Vi er helt avhengige av å få med oss bedriftene langs kysten på den grønne omstillingen. Sustainable Energy har vist konkret hvordan en kan få flere bedrifter involvert i det grønne skiftet. Derfor har vi valgt å støtte prosjektet med tre millioner kroner, sier Margunn Aas Minne, styremedlem i Agenda Vestlandet og regiondirektør i bedriftsmarked Hordaland i Sparebanken Vest. 

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i det grønne skiftet på Vestlandet. 

– Testvirksomheten gir oss unik tilgang til utfordringer og muligheter i fremtidens energiteknologi. Når testingen avdekker utfordringer eller mangler, kan vi utfordre bedrifter på å gjøre løsningen mer konkurransedyktig enten kommersielt eller med bedre teknisk løsning. Vi vet at mange små og mellomstore bedrifter sitter på mye kompetanse og gjennom vårt nye konsept vil de få mulighet til å konkurrere om beste løsning, sier daglig leder i Sustainable Energy, Willie Wågen. 

– Dette konseptet vil ha stor betydning for norsk næringsliv sin evne til å få etablert seg i det grønne skiftet, og sikre fremtidige arbeidsplasser. Vårt mål er å åpne for deltakelse fra et mye bredere spekter av bedrifter når vi identifiserer muligheter for å forbedre eksisterende løsninger eller helt nye muligheter knyttet til bærekraftig energi, sier Wågen. Han påpeker at små og mellomstore bedrifter har begrenset mulighet til å drive med forretningsutvikling for å finne nye muligheter og markeder. Spesielt er dette krevende for de minste bedriftene. 

Gjennom Agenda Vestland har Sustainable Energy fått tre millioner kroner over to år til å etablere og drifte det nye konseptet. 

Sustainable Energy ble etablert i 2018 og fikk da status som et av fem norske katapultsentre. Senteret satser på fremtidens drivstoff i maritim sektor, flytende havvind og smarte energisystemer. 

les også