SATSER PÅ STORD: Stord Hydrogen skal starte hydrogenproduksjon ved testsenteret Energy House på Heiane på Stord. Fra venstre, Thor Henrik Berg (HYDS), Willie Wågen (Sustainable Energy katapultsenter), Magnar Aaland (Alltec Services) og Vegard Frihammer (Greenstat). Foto: SUSTAINABLE ENERGY KATAPULTSENTER

Starter grønn hydrogenproduksjon på Vestlandet

Publisert: august 25, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nystartede Stord Hydrogen kan produsere 140 tonn grønt hydrogen hvert år. Selskapet starter produksjonen på Heiane på Stord allerede til våren.

– Dette er en merkedag for grønn industriutvikling. Ikke bare blir grønt hydrogen tilgjengelig for markedet, det skal også brukes av våre kunder i verdens første fullskala testsenter for nye grønne energibærere, Energy House, sier Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy katapultsenter.

MODERNE TESTSENTER: Energy House, på Heiane på Stord, er under ombygging. Slik vil testsenteret se ut når det er ferdig. ILLUSTRASJON: ALLTEC SERVICES

Utslippsfritt alternativ
Sammen med Alltec Services, Greenstat og Hydrogen Solutions (HYDS) står katapultsenteret bak det nystartede selskapet Stord Hydrogen. Lokalene på Heiane på Stord er allerede under oppføring på området til testsenteret Energy House. Når produksjonsanlegget er ferdig, vil det kunne produsere nærmere 400 kg grønt hydrogen hver dag. Det er nok til å dekke drivstoffbehovet til rundt 800 personbiler – hver dag.

– Hydrogenmarkedet i Norge, og i resten av verden, kommer til å vokse enormt de kommende årene. Det at vi nå faktisk starter produksjonen her på Vestlandet og gjør hydrogen tilgjengelig er utrolig viktig for å få fart på det grønne skiftet. Hydrogen kan brukes både som innsatsfaktor i industrien og som et utslippsfritt drivstoff til biler, busser, lastebiler, tog eller båter, sier Vegard Frihammer, grunnlegger og daglig leder av Greenstat.

 

Modulbasert produksjonsanlegg
HYDS skal levere det fleksible, modulbaserte produksjonsanlegget som skal produsere komprimert hydrogen via elektrolyse på Stord. Elektrolyseteknologien leveres av danske Green Hydrogen Systems, gjennom sin norske partner Liquiline. Dette blir deres første leveranse av denne typen elektrolysører til Norge.

– Endelig går vi fra ord til handling. Dette er det virkelige startskuddet for oss og for grønn kommersiell hydrogenproduksjon i Norge. Målet vårt er å få til skalerbar hydrogenproduksjon med flere lokasjoner. At vårt første anlegg kommer på et testsenter som jobber med fremtidens drivstoff til den maritime næringen er positivt, sier Thor Henrik Hagen, daglig leder i HYDS.

BYGGEPLASS: Nye Energy House nærmer seg ferdig. Snart vil det være blant verdens fremste testsentere for nye grønne energibærere.

Sirkulærøkonomi i praksis
Energien som blir skapt under de ulike testene i Energy House, gjennom Sustainable Energy katapultsenter, skal nå gjøres om til hydrogen.

– Nå kan vi faktisk utnytte energien vi skaper under selve testingen. I stedet for at den går tapt, skal den nå lages om til hydrogen. Dette er et stort steg i riktig retning for oss som jobber for å skape et avansert, teknologisk og fremoverlent testsenter – bygget for morgendagens løsninger, sier Magnar Aaland, administrerende direktør i Alltec Services.

I tillegg til å utnytte energien som produseres under tester i Energy house, vil fornybar energi fra SKLs vannkraftverk Blåfalli Vik gå inn i hydrogenproduksjonen.

– Vi skal gjøre våre testfasiliteter så rimelige og bærekraftige som bare mulig for våre kunder. Dette kommer til å redusere både vårt eget og kundenes CO2-avtrykk. Det kommer også til å gjøre oss mer attraktive på markedet, sier Willie Wågen.

les også