PM-ddb1698b

Bygger verdens første testsenter for grønne energibærere

Katapult-senteret Sustainable Energy med partnere investerer 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Senteret skal bidra til å sikre Norges posisjon som ledende innenfor grønn skipsfart.
Publisert: oktober 1, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Storsatsingen blir lansert av statsminister Erna Solberg på Stord 1. oktober. Det nye senteret vil ha sitt utgangspunkt i Sustainable Energy katapulten sitt maritime testsenter på Stord. I starten av 2021 skal bygget stå klart med nye fasiliteter for testing av blant annet høyspentløsninger, ammoniakk og hydrogen. Byggearbeidet starter i høst.

Selskapet Alltec Services, som er leverandør av servicetjenester til gassindustrien, går inn som ny eier av bygget og vil gjøre betydelige investeringer i oppgraderingen. Sustainable Energy-partnerne Prototech, Future Energy Solutions og The Switch blir en del av samarbeidet og tilbyr kompetanse, teknologi og infrastruktur for testing. Siva bidrar med investeringsstøtte gjennom Sustainable Energy katapulten, og gjennom katapult-ordningen vil det nye senteret bli tilgjengelig for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å teste ut ny teknologi.

 

Viktig for konkurransekraften

Den globale skipsfarten har forpliktet seg til å halvere sine klimautslipp innen 2050, og møter stadig strengere krav til mer bærekraftige operasjoner fra både styresmakter og ulike kapitalinteresser. I løpet av de kommende årene må en rekke nye løsninger for lav- og nullutslippsdrivstoff utvikles og skallerest for å møte disse målsetningene.

Norge er i dag ledende innenfor grønn skipsfart. For å beholde denne posisjonen er industrien avhengige av gode testfasiliteter som kan styrke den framvoksende leverandørindustrien som arbeider med utvikling på dette feltet.

– Gjennom det nye senteret vil industrien få tilgang til testfasiliteter for framtidens drivstoff som ikke er tilgjengelig noen andre steder i verden. Her kan små og store bedrifter leie fasiliteter til å teste både enkeltkomponenter og komplette systemer, og få hjelp til å få produkter raskere ut i markedet. Denne satsingen vil derfor ha mye å si for den framtidige konkurransekraften til norsk industri, sier daglig leder i Sustainable Energy katapultsenter, Willie Wågen.

Flere prosjekter står klare til å ta i bruk de nye fasilitetene. Blant disse er EU-prosjektet ShipFC, der Eidesvik-skipet Viking Energy skal bygges om til ammoniakkdrift. Videre kommer Prototech til senteret for å teste brenselceller for operasjon med drivstoff som hydrogen, ammoniakk og LNG. Senteret er også sentralt når Wärtsilä skal gjennomføre verdens første fullskala test av en ammoniakkmotor i samarbeid med energiselskapet Repsol og rederiet Knutsen OAS.

– At senteret allerede opplever stor pågang fra flere store fyrtårnprosjekter, er en bekreftelse av den viktige rollen de norske katapult-sentrene har i utviklingen av framtidens løsninger. Den grønne omstillingen innebærer store markedsmuligheter for de bedriftene som er tidlig ute med teknologiutvikling, og vi er glade for å kunne bidra til at norsk industri tar en ledende posisjon i den grønne omstillingen, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

– Det nye testsenteret representerer en viktig milepæl i Alltec Services sin omstilling fra olje- og gassindustrien til en sterk grønn profil. Det ligger store forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og vi ser fram til å bli en fasilitator og muliggjører for selskaper som driver med utvikling innen framtidens drivstoff, sier daglig leder i Alltec Services, Magnar Aaland.

 

Om Norsk katapult

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale testsenter til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste ut ny teknologi og nye løsninger, slik at de kan komme raskere fra idestadiet og ut i markedet. Programmet er drevet av Siva i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

les også