2-6e4b8470

Styrker tilbudet innen havvind

Med åpningen av Egersund Energy Hub er Sustainable Energy katapultsenter rustet for økt satsning på vindkraft.
Publisert: september 25, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fredag åpnet olje- og energiminister Tina Bru nye Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund havn. Energi- og innovasjonssenteret til Energy Innovations første byggetrinn er på hele 8.400 m2. Målet er å skape det fremste senteret for fagutdanning, høyere utdanning, HMS- og teknisk sertifisering og kompetanseutvikling for drift og vedlikehold innen flytende havvind.

– Egersund Energy Hub blir tilgjengelig for både små og store bedrifter via Sustainable Energy katapultsenter. Dette betyr at vi nå har et enda bredere tilbud til næringslivet, sier Willie Wågen, daglig leder i katapultsenteret.

– Egersund Energy Hub er viktig for norsk næringsliv. Behovet for innovasjon kommer til å bli stort innen havvind de kommende årene. Gjennom Sustainable Energy katapultsenter får små og store bedrifter nå en unik mulighet til å teste og kvalitetssikre teknologien sin og bevise at den er god nok. Markedet for flytende havvind vil vokse enormt framover, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Komplett testsenter for havvind

Hub-en skal være en ledende praksis- og samhandlingsarena for utdanning, sertifisering, gründerskap, næringsutvikling, innovasjon, samskaping, forskning og utvikling.

– Markedet for flytende havvind er i vekst, både nasjonalt og globalt. Norsk leverandørindustri har fremdeles muligheten til å sørge for at en stor del av teknologien kommer fra Norge. Vi kan laga en nærmere helnorsk leverandørkjede. Den sjansen må vi benytte oss av, sier Arvid Nesse, daglig leder i Offshore Wind Cluster.

Gjennom Sustainable Energy katapultsenter har en nå enda bedre muligheter for å kvalitetssikre havvind-teknologien før en tar steget ut i markedet.

– Nå kan en kurse personell i et realistisk og trygt miljø på land i Egersund. En kan også teste teknologi der. Passerer teknologien testene på land, kan en flytta videre testing til et realistisk miljø – på havvindmøllen Zefyros i havet utenfor Karmøy. Testtilbudet vårt innen flytende havvind begynner å bli veldig bra. Dette er en viktig byggestein for å sikre at totaltilbudet blir så bra og realistisk som bare mulig, sier Wågen.

les også