Willie Wågen frå Systainable Energy katapultsenter saman med Kjell Storelid og Egil Hystad i Wärtsilä. Foto: MARIUS KNUTSEN / NCE Maritime CleanTech.

Verdens første fullskala test av ammoniakkmotor

Wärtsilä skal utføre verdens første langtidstest av ammoniakk som drivstoff i en marin firetakts forbrenningsmotor.
Publisert: juni 30, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

– Tildelingen er et flott eksempel på viktigheten av dedikert forskning og utvikling innen petroleumssektoren. Dette Demo 2000-prosjektet er nok et steg for å nå våre ambisiøse klimamål og er helt på linje med vår nylig publiserte hydrogenstrategi. Vi må utvikle og bruke nye teknologier som reduserer utslipp, og er veldig glade for å støtte utviklingsarbeid som kan føre til økt bruk av ammoniakk som drivstoff i skipsfarten og offshoresektoren. Kunnskap fra dette prosjektet vil også gi viktige innspill til utviklingen av regelverk for bruk av ammoniakk og andre lavkarbon-drivstoff, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Ammoniakk er et lovende, karbonfritt drivstoff, i en tid der skipsfarten utforsker hvordan den skal oppfylle IMOs visjon om å redusere klimagassutslippene fra skipsfarten med minst 50 prosent innen 2050. Ammoniakk har dessuten et enormt potensial til å forsyne grønn energi til avsidesliggende kraftsystemer, for eksempel offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.

Teknologikonsernet Wärtsilä forbereder seg på bruk av ammoniakk som drivstoff, og neste trinn i utviklingsarbeidet er verdens første fullskala test av en marin firetakts forbrenningsmotor. Utprøvingen starter i testanlegget til Sustainable Energy katapultsenter på Stord i første kvartal 2021.

– Vi er veldig glade for åutforske og forstå forbrenningsegenskapene til ammoniakk som et karbonfritt drivstoff i en av våre Multi-Fuel-motorer, sier Egil Hystad, Market Innovation, Wärtsilä.

Lagrings- og forsyningssystemer for ammoniakk vil bli konstruert og utviklet for maksimal personsikkerhet, parallelt med at håndteringssystemet for drivstoffgass blir utviklet som en del av EU-prosjektet ShipFC. I dette prosjektetet, som koordineres av NCE Maritime CleanTech, skal en ammoniakkdrevet brenselcelle testes på Eidesvik Offshores supplyskip «Viking Energy».

Fra testing til reelle operasjoner

Wärtsilä har allerede undersøkt hvordan ammoniakk kan benyttes som et fremtidig karbonfritt brensel gjennom ZEEDS-initiativet, og startet sine første forbrenningstester med ammoniakk i testlaboratoriet i Vasa, Finland, vinteren 2020. Teknologikonsernet vil fortsette langtidstestingen i anlegget til katapult-senteret for fornybar energi på Stord.

– Vi er veldig glade for å være en del av dette prosjektet, som vil undersøke ammoniakks robusthet som drivstoff. Prosjektet bekrefter at våre testfasiliteter og norsk industri har en verdensledende posisjon innen testing og utvikling av løsninger for bruk av maritimt karbonfritt brensel, sier Willie Wågen, administrerende direktør i Sustainable Energy  katapultsenter. Senteret er en del av Norsk katapult-programmet, som bidrar til etablering og utvikling av en nasjonal infrastruktur for innovasjon. Programmet er drevet av SIVA i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og  er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Fullskalatesten kan bane vei for å ta ammoniakkmotorer videre fra laboratoriestadiet og ut i ekte fartøyoperasjoner til sjøs i løpet av få år, og flere redere har allerede vist sin interesse. Langtidstestingen vil også gi viktig innsikt i effekten av en ammoniakkdrevet motor, og andre tilstøtende systemer og komponenter i et fartøy, samt nødvendige sikkerhetstiltak og hvilke utslipp en kan forvente.

Tett samarbeid mellom myndigheter og industri

– En fremtidig implementering av ammoniakk som et karbonfritt drivstoff, kombinert med ren energiproduksjon fra havvind og andre fornybare energikilder, kan være starten på en ny industriell æra for norsk industri, påpeker Egil Hystad.

– Den norske kulturen for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av  selskaper og sektorer, samt bistand fra statlige institusjoner og finansieringsordninger, gir store muligheter for å lukke viktige teknologigap. Dette er helt avgjørende for å drive fram endringen mot en karbonfri fremtid, poengterer han.

les også