2006_D5A3532-43b7f91e-2

Realistisk testing i batteri- og hydrogenlab

Westcon Power & Automation sin hydrogen- og batterilab er tilgjengelig for norske teknologibedrifter gjennom Sustainable Energy-katapulten.
Publisert: juni 17, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

På industriområdet Husøy på Karmøy vil det være mulig å få testet både maskinvare og programvare i et realistisk oppsett som består av en brenselcellemodul i kombinasjon med energilager.

– Det er veldig stor interesse for hydrogen om dagen, og vi har veldig stor tro på hydrogen som brennstoff i maritime applikasjoner, sier leder for forretningsutvikling i WPA, Frode Skaar.

Se filmen fra Westcon Power & Automation her.

 

Kortere vei fra idé til marked

Westcon Power And Automation (WPA) og Sustainable Energy har signert en samarbeidsavtale som innebærer at anlegget blir en av fasilitetene i katapultordningen.

– Det har aldri vært mer aktuelt med hydrogen i fartøyer, men vi har fortsatt en vei å gå før vi har teknologi som er testet og klar for markedet. Vi som jobber i katapultordningen til Siva gjør det vi kan for å gjøre veien fra idé til marked så kort som mulig, forteller daglig leder i Sustainable Energy Norwegian Catapult, Willie Wågen.

Hydrogen best på distanse

Rene batterifartøy er allerede i drift på kortere strekninger med relativt lav fart. Men på lengre strekninger og på større fartøy må en ha et bedre alternativ, som også er utslippsfritt.

– Hvis vi skal kunne levere gode løsninger, trenger vi systemer hvor vi kan utvikle og teste produktene våre. Her kan vi gjøre det med hydrogen som brennstoff i kombinasjon med batteri. Vi får også erfaring med håndtering av hydrogenflasker og sikkerhetsaspektet ved slike løsninger.

Mange trenger en hydrogenlab

Westcon Power & Automation er selv en aktiv deltaker i utviklingen av framtidens grønne, maritime teknologi og har selv stor nytteverdi av hydrogen- og batterilaben.

– Vi har en 30 kilowatts brenselcellemodul fra Ballard. Inne i brenselcellen komprimeres luft og hydrogen, og det dannes elektrisk energi. Den distribuerer vi ut via en tavle og inn i batterilaben i hovedbygget, forklarer prosjektleder Pål G. Eide i WPA.

– Flere aktører kan ha nytte av en slik lab, som rederier, utstyrsleverandører, akademia, som trenger en eller annen form for testing og verifikasjon av at teknologien virker som den skal, legger Frode Skaar til.

les også