PT191024__D5B3757

Kan skape et norsk vind-eventyr

EU gir 290 millioner til utviklingen av verdens største flytende havvindmølle, som skal testes utenfor Karmøy av katapult-senteret Sustainable Energy. Prosjektet vil forberede norsk leverandørindustri til å kunne ta store markedsandeler i et globalt gigantmarked.
Publisert: april 14, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Et internasjonalt konsortium har fått tilsagn om støtte fra EU sitt Horizon 2020 program til et prosjekt som skal designe, bygge, installere og drifte en flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. Dette vil være første gang en 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament.

Prosjektet, som blir ledet av den spanske energigiganten Iberola, skal demonstrere ny teknologi og ny design for større vindturbiner. Et mål i prosjektet er at kostnad per MWh skal reduseres til 40-60 € innen 2030.

70 % av leveransene i prosjektet vil komme fra norske bedrifter, og en viktig muliggjørende faktor for prosjektet er tilgang på testinfrastruktur med tilkobling til strømnett, som tilbys gjennom katapult-senteret Sustainable Energy i Met Centre utenfor Karmøy.

– Dette er gode nyheter i en ellers svært tung tid for norsk næringsliv. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet. Havvind-prosjektet som nå får 290 millioner kroner i støtte fra EU viser at nettopp Norge har en ledende teknologi på dette. Dette er en viktig anerkjennelse av den kompetansen våre sterke havnæringer har. Havvind kan gi Norge flere grønne arbeidsplasser og norsk økonomi flere ben å stå på i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø.

Prosjektet tar i bruk et flytende betongfundament, OO-Star, som er utviklet av Dr. techn. Olav Olsen. De andre norske deltakerne er Unitech Offshore, som skal levere de undersjøiske kablene, Kværner og DNV GL.

 

Store muligheter for norsk industri
Prosjektet vil demonstrere kostnadseffektive flytende møller i megawatt-klassen. Denne oppskaleringen er avgjørende for at EU skal nå klimamålene sine. At utvikling og testing skal foregå i Norge vil også styrke norsk leverandørindustri i et internasjonalt marked.

– Dette kan bidra til vekst i norsk industrien gjennom grønn omstilling. Potensialet for offshore havvind globalt er enormt, og dette prosjektet viser hvordan katapult-sentrene kan spille en nøkkelrolle for å styrke industrivirksomheten i Norge, sier adm dir i Siva, Ingrid Lorange.

Ifølge Offshore Wind Outlook, som ble publisert av International Energy Agency (IEA) i oktober 2019, vil havvindmarkedet i 2040 bli femten ganger større enn det er i dag. Det vil kreve investeringer på 1.000 milliarder dollar, hvilket er på størrelse med hele det norske Oljefondet. Ifølge IEA kan vindressursene på grunt vann globalt dekke over 150% av det globale strømforbruket, mens flytende havvindmøller har potensial til å dekke hele 11 ganger dagens globale strømforbruk.

– For norsk industri vil FLAGSHIP få effekt langt ut over rammene til prosjektet. Den unike testinfrastrukturen vi nå skal bygge opp utenfor Karmøy vil også bli tilgjengelig for resten av industrien. Slik kan vi hjelpe norsk industri til å ta store markedsandeler globalt, sier leder for Sustainable Energy Catapult, Willie Wågen.

Møllen skal produseres i 2021 og sammenstilles i 2022. Videre skal den testes utenfor Karmøy i to år, før den vil bli kommersielt tilgjengelig for blant annet vindparker og til elektrifisering av offshore oljefelt.

les også