191024_Sustainable_Energy__D5B3734-bdc9714e

Sjøveien mot nye drivstoff

‘Viking Neptun’ er et av de største og mest avanserte fartøyene i maritim sektor. Akkurat nå oppgraderes fartøyet med et drivstoffbesparende batterisystem. I neste fase kan skipet bli et storskala testanlegg for nye drivstoff.
Publisert: februar 16, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Storskala testinfrastruktur på land eller til sjøs spiller en nøkkelrolle for å få utviklet ny og grønn maritim teknologi og bidra til konkurransekraft for små og mellomstore norske bedrifter.

– For alle leverandører av ny teknologi er det essensielt med tilgang på testfasiliteter, for eksempel av den typen som Sustainable Energy tilbyr, sier teknologidirektør Vermund Hjelland i rederiet Eidesvik Offshore.

– Katapultsentrene tilgjengeliggjør infrastruktur som gjør reisen fra idé til markedsintroduksjon kortere, billigere og bedre, sier leder Willie Wågen i Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre.

Se filmen fra besøket ombord Viking Neptun.

 

I januar 2019 ble Eidesvik sitt forsyningsfartøy ‘Viking Energy’ lansert som et flytende, fullskala testanlegg for brensellceller med ammoniakk som drivstoff. EU-prosjektet ShipFC skal ta fram verdens første nullutslipps forsyningsfartøy.

– Dette demonstrerer til fulle hvorfor Eidesvik er en så viktig partner for Sustainable Energy. De har vært pionerer i måten de aktivt har jaktet nye, grønne løsninger og har vært de første i verden til å ta i bruk nye teknologier. Vi trenger selskaper med en innovativ innstilling for å utvikle framtidens løsninger på en kostnadseffektiv måte, sier Wågen.

‘Viking Energy’ var et av verdens to første forsyningsfartøyer som gikk på flytende naturgass. Det ble også det første til å få installert batteripakke som erstatning for en dieselmotor i operasjoner som krever dynamisk posisjonering.

– Hva som blir framtidens “fuel” det vet vi ikke hva er ennå. Men jeg tror det kan variere fra applikasjon til applikasjon. Vi er nysgjerrige på det som kommer og har valgt en strategi for å være det. Det er ikke viktig for oss å forandre teknologien om og om igjen. Men det er viktig for oss å få en god og bærekraftig drift, sier Hjelland.

les også