NN190426_DJI_0001

Stiesdal, Innogy og Shell velger Sustainable Energy-anlegg til testing av TetraSpar-prosjektet

Sustainable Energy norsk katapult-senter tilbyr testfasiliteter som skal gjøre norsk industri grønnere, smartere og mer nyskapende. Nå velger Stiesdal, Innogy og Shell senteret til testing av en ny type flytende vindmøller utenfor Karmøy.
Publisert: november 12, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Innogy og Shell skal samarbeide med Stiesdal Offshore Technologies (SOT) om bygging av et demonstrasjonsprosjekt som tar i bruk et nytt konsept for flytende fundament til offshore havvind; TetraSpar. Nå skal utfyllende testing på katapult-senteret Sustainable Energy sikre at selskapene når målet om en løsning som reduserer prisen betydelig sammenlignet med tilsvarende løsninger.

– Dette er gode nyheter. Å få ned prisen på fundamentene til flytende vindmøller kan gjøre teknologien tilgjengelig for mange flere. Det kan bety nye flytende vindmølleparker og grønnere strømproduksjon rundt om i verden, sier Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy norsk katapult-senter.

Stiesdal har utviklet et flytende fundamentkonsept som er ventet å bli vesentlig billigere enn eksisterende konsept, både på grunn av konstruksjonen, materialvalgene og enklere produksjons-, monterings- og installasjonsprosesser.

– At ledende aktører som Stiesdal, Innogy og Shell velger katapult-senteret vårt til uttesting av et stort prosjekt som TetraSpar, bekrefter vår viktige posisjon som tilrettelegger for utvikling av nye miljøvennlige løsninger til havnæringene. Vi tror også at TetraSpar vil gi norsk industri sin satsning på havvind et kjempeløft, sier Wågen.

– Norge er i en glimrende posisjon til å bli størst i verden på flytende havvind, og det er veldig viktig at noen går foran. Testfasilitetene og kompetansen i katapult-sentrene gjør at ny teknologi kan tas i bruk raskere, at kostnadene kan reduseres, og at norsk industri har verktøyene som kan gjøre bedriftene mer konkurransedyktige, sier Bjørn Arne Skogstad, programleder i Siva for Norsk katapult.

TetraSpar-prosjektet skal utføre testingen på en Siemens Gamesa offshore vindmølle som kan produsere heile 3,6 MW. Møllen skal være på plass på MET-senteret og Sustainable Energy norsk katapult-senter, utenfor Karmøy, i løpet av sommeren 2020. Her blir TetraSpar-møllen naboen til Zefyros (tidligere Hywind Demo) og kan testes på 200 meters dyp.

Om Sustainable Energy norsk katapult-senter

Sustainable Energy er et nasjonalt testsenter for fornybare energisystemer, med hovedkontor på Stord. Gjennom senteret får industrien tilgang til å leie fasiliteter der de kan teste ulike typer bærekraftige energisystemer og fornybare drivstoff. Sustainable Energy Norsk katapult-senters partnere er Unitech, The Switch, Haugaland Kraft, Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime CleanTech, Norwegian Marine & Energy Complex, NORCE og ledende forskingsmiljø.

Katapult-ordningen blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

les også