katapult-senter-b8174a8b

Ny hav-katapult skal styrke norsk industri

Et nytt nasjonalt testsenter for utvikling av grønne energisystemer er nå i drift på Stord. Ved å tilby fasiliteter for testing av nye produkter og løsninger skal Sustainable Energy norsk katapultsenter gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. – Gull verdt for industrien, sier senterets første kunde.
Publisert: desember 20, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

I juni i år fikk næringsklyngen NCE Maritime CleanTech i oppdrag fra SIVA å bygge opp et nasjonalt katapultsenter for utvikling av bærekraftige energisystemer for havnæringene. Senteret har fått navnet Sustainable Energy norsk katapultsenter, og ble stiftet 20. desember. Inn på eiersiden går Norwegian Maritime Energy Complex, Unitech, Haugaland Kraft, Bergen Teknologioverføring og NCE Maritime CleanTech.

Gjennom senteret skal norske industribedrifter få tilgang til å leie utstyr og kompetanse for å teste ulike typer bærekraftige energisystemer med for eksempel batteri og hydrogendrevne brenselceller.

– Senteret har stor bredde, med kompetanse fra forskningsmiljøer, teknologiselskap og rederier. Vi står nå klare til å ta imot selskaper fra hele Noreg og bidra til at nye ideer blir utviklet raskere, billigere og med mindre risiko, sier prosjektleder for Sustainable Energy norsk katapultsenter, Willie Wågen

Bredt spekter av tjenester
Fasiliteter tilgjengelig i den nye katapulten er blant annet The Switch sitt testsenter for maritim kraftelektronikk på Stord, UNITECH Offshore sine anlegg på Stord og Bømlo, Haugaland Kraft sitt mikronett på Utsira, skip fra flere rederier, samt testfasiliteter i sjø hos MetCenter. Senteret tilbyr også kompetanse og fasiliteter fra en rekke forskningsinstitusjoner som IFE, UiB, NHH/SNF, IFE og NORCE. I tillegg er næringsklyngen NCE Maritime CleanTech sentral i den nye satsingen sammen med bedriftsnettverket Norwegian Marine Energy Complex.

– Ved å gi bedrifter tilgang til testfasiliteter i verdensklasse bidrar senteret til at industrien kan få nye produkter og løsninger raskere ut i markedet. Senteret får dermed en viktig rolle både når det gjelder å styrke norsk industri og å akselerere teknologiutviklingen vi trenger for å nå klimamålene våre, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland.

Sustainable Energy har kommet opp og stå på rekordtid, og tok i desember imot sin første kunde. Da utførte IKM Technology undervannstesting av en elektromor i The Switch sitt testsenter på Stord. Motoren skal brukes i farkoster som legger kabler til flytende havvind-prosjekter.

– Å ha tilgang til slike fasiliteter i Norge er gull verdt for små selskaper som oss, som ikke har midler til å bygge opp tilsvarende anlegg selv. At vi får testet produktet skikkelig før vi tar det ut i felten sparer oss for mye tid og penger, sier Jostein Reinsnos, daglig leder i IKM Technology.

– For norsk næringsliv er det viktig å få et katapultsenter innenfor energiproduksjon, lagring, distribusjon og styring. Sustainable Energy Norsk katapultsenter inngår i en nasjonal satsning som vil bidra til å styrke innovasjonsevnen og dermed konkurransekraften for bedrifter over hele landet, sier Bjørn Arne Skogstad, programleder for Norsk katapult i SIVA.

Om Norsk Katapult:
Katapult-ordningen blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av SIVA i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Det er til nå etablert fem katapultsentre i Norge. I tillegg til Sustainable Energy finnes det i dag ett katapultsenter for materialteknologi, ett for produksjonsteknologi, ett for nye løsninger til havnæringene og ett for simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping.

les også