180830-Katapult_DSC_2326-750x500-9550673a

I gang med etableringen av nasjonalt katapultsenter

NCE Maritime CleanTech leder etableringen av et nytt katapultsenter som skal tilby testfasiliteter for grønn teknologi. Senteret vil om kort tid være klart til å ta imot bedrifter fra hele landet som ønsker å teste ut løsningene sine.
Publisert: september 3, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Det nye senteret skal spille en viktig rolle i utviklingen av bærekraftige energisystemer for ulike offgrid-applikasjoner, både på ulike typer fartøy, men også for landbasert industri. NCE Maritime CleanTech stod bak initiativet, som ble tatt opp i SIVA-ordningen Norsk katapult i juni 2018.

Skal styrke konkurransekraften
I det første offisielle møtet på Stord i august ble et interimsstyre valgt, og det ble tatt avgjørelser om prosjektleder, budsjett, vedtekter og utført innledende diskusjoner om forretningsplan.

– Det er utrolig spennende å være i gang. Både vi og SIVA er opptatte av å være i drift så raskt som mulig, og vi er i rute til å tilby tjenester for testing, simulering og visualisering allerede om noen få måneder. Vi har etablert et kompetent og dedikert interimsstyre med et tydelig mandat. Senteret skal styrke innovasjonsevnen og dermed konkurransekraften til bedriftene i arbeidet med fornybare energisystemer, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland.

Det blir etablert et nytt selskap som skal ha ansvar for oppstart og den daglige driften av katapult-senteret. I slutten av august ble prosjektplanen godkjent av interimsstyret. På samme tid ble også Willie Wågen engasjert som prosjektleder. Han har mange års erfaring fra maritim sektor, og har hatt ledende stillinger blant annet i Aker Kværner, Wärtsilä og Corvus Energy.

Tilgjengelig for alle
Katapultsenteret vil i praksis bestå av flere fysiske lokasjoner i Sunnhordland og på Haugalandet. Det nye selskapet vil tilby senterets tjenester og fasiliteter på det åpne markedet, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.

– Senteret vil være et svært viktig og nyttig verktøy for industrien. Bedre infrastruktur for testing vil øke farten i utviklingen av grønn og smart teknologi, slik at bærekraftige energiløsninger blir kommersialisert raskere, sier leder av interimsstyret, Asbjørn Halsebakke fra The Switch.

Med seg i interimsstyret har han Gunnar Birkeland (Unitech, nestleder), Anders Haugland (BTO), Nina Ingvaldsen (NMEC), Liv Reidun Grimstvedt (HVL, Nils Gunnar Kvamstø, UIB er varamedlem), én representant fra NCE Maritime CleanTech og én representant fra rederiene.

les også